Güç ve Yer Tespiti

Jeneratör satın alırken ilk önce jeneratörün çalışacağı yerin belirlenmesi ve güç tespitinin doğru yapılması gereklidir. GNC Teknik servisleri tarafından ücretsiz olarak yapılan (enerji ihtiyacını saptamak amacıyla yapılan ön-keşif çalışmaları) güç ve yer tespiti sonrası, müşterilerimize en uygun jeneratörler önerilmektedir.

Güç ve Yer Tespitinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Güç tespiti yapılırken, aktif ve reaktif yükler, demerajlı( motor )yükler, kompanzasyon ve UPS yükleri dikkate alınarak, gerekli olan jeneratörün güç tespiti doğru bir şekilde yapılmalıdır.
  • Zemin uygunluğu kontrol edilmeli, jeneratörün konulacağı yer düz zemin olmasına özen gösterilmelidir.
  • Hava emiş ve atığı uygun olmalıdır.
  • Uygun bir yakıt sistemi tesis edilebilmelidir.

Egzoz sisteminin çevreye zarar vermeyecek en kısa mesafede çıkış mümkün olmalıdır.