S.O.S. Motor Yağ Analizleri

Yağ durum analizi, SOS yağ analiz programının önemli bir kısmıdır. Yağınızdaki bozulmayı izleyerek, parçalarda oluşacak hasarın önüne geçilmesini sağlar. Kirlenme, sıcaklık ve oksijene maruz kalması, yağın bozulmasına neden olur. Özellikle motor yağı, sülfür, nitrasyon, yanma ürünleri, yüksek sıcaklıklar, yanma işlemi veya yoğunlaşmadan kaynaklanan su nedeniyle bozulabilir. Eğer orijinal Cat yağı kullanıyorsanız referans yağa gerek yoktur.

Programlı yağ analizi (SOS), jeneratör motorlarının, gemi ana makinalarının, gemi   jeneratörlerinin, endüstriyel motorların, forkliftlerin ömrünü ve verimliğini arttırmak, bakım masrafları ile zaman kaybını önlemek için kullanılan bir koruyucu bakım programıdır. SOS analizleri ile bütün kullanılmış yağlar, motor, şanzuman ve hidrolik sistem yağları test edilebilmektedir. Bu testler, sadece yağın durumunu değil, daha çok motorların durumunu değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

SOS analizlerinin faydalarını ve avantajlarını özetlersek :

  • Problemleri erken teşhis eder.Böylece bu problemler büyük arızalar haline dönüşmeden onarılabilir.
  • İş yüküne uygun şekilde bakım programının yapılmasına yardımcı olur.
  • Bakım programında, periyodik bakım işlemlerinin yapılıp yapılmadığının izlenebilmesine yardımcı olur.
  • Onarımları, arıza süresini ve ünite ömrünü tahmin ederek, bütçenin daha iyi düzenlenebilmesini sağlar.