UPS

En kritik i?lerinizde, ihtiyac?n?z olan üstün kaliteli jeneratör ve statik UPS, Borusan Güç Sistemleri’yle tek çat? alt?nda! Üstelik 3 y?l garanti* ve çözüm odakl? etkin sat?? sonras? hizmet de size özel…

Özellikler

-Geni? Grafik Ekran
-3 Y?l Garanti
-Mü?teri Destek Anla?mas? (Jeneratör+UPS)
-1-600KVA Güç aral??? (Tek bir ünitede)
-Paralellenme opsiyonu ile 4800KVA’ya kadar güç
-3 faz giri?-3 faz ç?k??l? trafosuz topoloji
-?zolasyon trafosu kullan?m opsiyonu
-Yüksek verimlilik
-IGBT do?rultuculu
-Dü?ük giri? ak?m harmoni?i
-Ak?ll? fan özelli?i
-Geni? giri? gerilim tolerans?
-RS-232, SNMP, Kuru Kontak haberle?mesi
-Uzaktan izleme özellikleri
-*Akü çe?itleri d???ndaki komponentler için geçerlidir.