Otomatik Yak?t Dolum ve ?zleme Sistemleri

Firmam?z jeneratörlerin ana tank ile günlük tanklar? aras?ndaki otomatik yak?t dolumu için proje bazl? yak?t otomasyon sistemlerini kurmaktad?r. Yak?t seviyeleri ayn? zamanda mü?terinin kendi scada sistemi üzerinden izlenebilmektedir. (4-20mA, 0-10V)
Yak?t?n sadece izlenmesi istenilen durumlarda yak?t tanklar?na MSG (manyetik seviye göstergesi) veya CSS (çok kontakl? seviye svici) tak?lmaktad?r.