Yak?t Tanklar?

Dizel jeneratör uygulamalar?nda kullan?lan yak?t tanklar? jeneratör yak?t tüketimi ve kapasiteye göre günlük ve ana yak?t tanklar? olarak çe?itlendirilir. Yak?t tanklar?nda prizmatik veya silindirik, dahili veya harici, yer üstü veya yer alt?, yatay veya dikey gibi ihitiyaca yönelik pek çok çözüm mevcuttur. Tüm yak?t tanklar? için malat sonunda s?v? veya hava ile s?z?nt? kontrolu yap?lmaktad?r. Ana yak?t tank? ile günlük yak?t tank? aras?ndaki otomatik dolum sistemleri de çözümlerimiz aras?nda bulunmaktad?r.

Prizmatik yak?t tank? ölçüleri
1m3 LÜK YAKIT TANKI ÖLÇÜSÜ : 1000 X 1000 X 1000
2m3 LÜK YAKIT TANKI ÖLÇÜSÜ : 2000 X 1000 X 1000
3m3 LÜ YAKIT TANKI ÖLÇÜSÜ : 2100 X 1200 X 1200
4m3 LÜK YAKIT TANKI ÖLÇÜSÜ : 2000 X 2000 X 1000
5m3 LÜK YAKIT TANKI ÖLÇÜSÜ : 2400 X 1200 X 1800
TSE 712 STANDARTLARINDA 5M3 VE ÜZER? YER ÜSTÜ AYAKLI S?L?ND?R?K YAKIT TANKI ÖZELL?KLER? VE F?YATI
HAC?M 5 M3 7 M3 10 M3 12M3+13M3 16 M3 20 M3
SAC KALINLI?I 5MM 5MM 5MM 5MM 5MM 6MM
AYAK YÜKSEKL??? 250MM 250MM 250MM 250MM 250MM 250MM
TOPLAM UZUNLUK 2.820MM 3.740MM 5.350MM 6.960MM 8.600MM 6.600MM
BA?LI?IN YÜKSEKL??? 260 MM 260MM 260MM 260MM 260MM 600MM
DOLDURMA DEL??? ?Ç ÇAPI 500MM 500MM 500MM 500MM 500MM 600MM
TAKV?YE ÇEMBER SAYISI 2 2 2 2 2 2
TA?IMA MAPASI 1 1 1 1 1 1
A?IRLI?I 700KG 805KG 1.200KG 1.500KG 1.800 KG 2.300KG